Om

Varbergs konstklubb är en anrik konstförening som bildades redan 1955. Efter att ha legat nere i några år, är vi en grupp entusiaster som startat upp nya Varbergs konstklubb 2016.

Klubben verkar för att öka intresset för konst och kultur i Varbergs kommun med omnejd.

Vi arrangerar konstutställningar i Folkets hus i Varberg, samt ordnar resor till muséer och konsthallar. Naturligtvis har vi också ett årligt konstlotteri. Alla mottagna medlemsavgifter och eventuellt överskott från det ideella arbetet med utställningar används för inköp av vinster till detta lotteri.