Medlem

Vill Du bli medlem i Varbergs Konstklubb?

För att bli medlem betalar du in årsavgiften 300 kr via bankgiro 5088-7967.

På inbetalningen skall medlemmens namn, telefonnummer och e-postadress uppges.

Som medlem har du möjlighet att delta i våra aktiviteter såsom utställningar, konstresor och ateljébesök. 

Du deltar även i vår årliga utlottning av konst vi köpt in under året.

Information om våra aktiviteter hittar du här på vår hemsida .

Som medlem kommer du även att fortlöpande få information via e-post.